OŚRODEK EDUKACJI I PSYCHOTERAPII "EGO"
ul. Lelewela 28
85 - 652 Bydgoszcz
Kujawsko Pomorskie
Polska
Psychoterapia Bydgoszcz
Oferta
Kadra
Kontakt
Linki
Psychoterapia rodziny
Często objaw jednego z członków rodziny wpływa na innych, zakłócając naturalne funkcjonowanie rodziny. Pomoc w rozumieniu wzajemnych stanów psychicznych, emocji i zależności powoduje polepszenie komunikacji, wzajemnej empatii i usuwa objaw jako formę wyrażania siebie. Dziecko, które wyraża coś krzykiem czy lękiem może wyrazić to w innej formie, która staje się zrozumiała dla pozostałych członków. W spokojny sposób można zaobserwować i nauczyć się wzajemnego zrozumienia i rozwiązywania konfliktów.